વિશાખાપટ્ટનમ માં લગ્નના સ્થળો

0

Daspalla Hotel, suryabagh, Visakhapatnam, Andhra Pradesh 520020, India

Wedding 4 star Hotel Daspalla Visakhapatnam in Renaissance style will please customers with warm hospitality, exquisite interiors and wonderful service. Everything here is done so that you can enjoy your stay and again want to be here.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

D.No: 47-7-16/2, Plot No: 53C & 60C, Near Diamond Park, Sankara Matam Rd, Dondaparthy, Railway New Colony, Visakhapatnam, Andhra Pradesh 530016, India

Diamond's Pearl is a wedding hotel, where you will find 2 magnificent banquet halls with a designer thoughtful interior. You will see a minimalist style with perfectly matched accessories and fall in love with this place!

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

Beside VUDA Park, Beach Road, Visakhapatnam, Andhra Pradesh 530023, India

Palm Beach Hotel is a beautiful place on the shore of the Bay of Bengal, prepared for chamber and lush weddings, for receptions in elegant banquet halls and events on equipped marriage lawns. You will be satisfied with absolutely everything!

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ

Bhanu Street, Daba Gardens, Ram Nagar, Visakhapatnam, Andhra Pradesh 530020, India

ભોજનનો પ્રકાર: Chinese

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Ram Nagar Road, Opposite G.V.M.C, Asilmetta Junction, Visakhapatnam

Royal Fort Hotel is a budget hotel located in the tourist centre of the city. There are excellent variants of classical banquet halls for small, but wonderful wedding functions.

ભોજનનો પ્રકાર: Multi cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

# 10-1-14/1, 60 Feet Road, Old Gajuwaka, Visakhapatnam, Andhra Pradesh 530026, India

ભોજનનો પ્રકાર: Multi cuisine

ખાસ લક્ષણો: અગાશી, એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

વધુ 20 બતાવો